LAB Ammattikorkeakoulun MOOC-oppimisalusta on julkaistu vuonna 2018. Tämän oppimisympäristön sisällön tulee noudattaa julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta annetun direktiivin sekä digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain vaatimuksia 23.9.2020 mennessä. Tässä saavutettavuusselosteessa on arvioitu ainoastaan LAB Ammattikorkeakoulun oppimisympäristön sisällön WCAG 2.1 -ohjeistuksen A- ja AA- tasojen mukaisuutta.  

Saavutettavuusvaatimusten toteutuminen

LAB Ammattikorkeakoulun oppimisympäristö vastaa suurelta osin saavutettavuusvaatimuksia. Oppimisympäristön puutteet saavutettavuusvaatimusten osalta on mainittu jäljempänä.

Saavutettavuuden kehittäminen 

Havaittuja puutteita verkkosivuston saavutettavuusvaatimusten osalta ovat: 

  • Orvot sisennetyt luettelot samalla sivulla voivat aiheuttaa hahmottamisen vaikeutta aputekniikkoja hyödyntävissä sovelluksissa.
  • Osioelementtejä, joita käyttäjien on kyettävä erottamaan ne muista sivun alueista tai osioista, varsinkin kun käytetään kahta tai useampaa samantyyppistä esiintymää. Ei löydy tarpeeksi yksilöivää tunnistetta aputekniikkoja hyödyntäville sovelluksille.

LAB Ammattikorkeakoulu päivittää oppimisympäristöään koko ajan tarpeiden mukaan. LAB Ammattikorkeakoulun oppimisympäristö ei täytä täysin saavutettavuusvaatimuksia, sillä uudet säädökset otetaan käyttöön asteittain järkevin kustannuksin. Saavutettavuutta parantavia muutostöitä kustannukset huomioiden tehdään nykyiseen olevaan verkkosivustoon.

Ota yhteyttä

Otamme vastaan palautteita ja ehdotuksia LAB Ammattikorkeakoulun oppimisympäristön  kehittämisestä. Oppimisympäristöä koskevat yhteydenotot tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen opetushelp@lut.fi. 

Oppimisympäristön käyttäjän on mahdollista tehdä Etelä-Suomen aluehallintovirastolle (Villimiehenkatu 2 B, 53100 Lappeenranta) kantelu tai selvityspyyntö koskien LUT-korkeakoulun saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Kantelun tai selvityspyynnön tekeminen LUT-korkeakoulujen oppimisympäristön osalta on mahdollista 23.9.2020. Mobiilisovellusten ja opetusvideoiden osalta kantelun tai selvityspyynnön tekeminen on mahdollista 23.9.2021 alkaen. 

Saavutettavuusseloste on laadittu 4.9.2020. Selosteen arviot perustuvat itsearvioon.