List of active policies

Name Type User consent
Tietosuojaseloste - Privacy policy Privacy policy All users

Summary

Tietosuojalla tarkoitetaan ihmisen yksityisyyden suojaamista esimerkiksi henkilötietoja käsiteltäessä. Ammattikorkeakoulun toiminta edellyttää henkilötietojen keräämistä ja säilyttämistä ja LAB ammattikorkeakoulu on sitoutunut noudattamaan toiminnassaan henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä.


Data protection refers to protecting the privacy of individuals when, for example, processing personal data. The operations of universities of applied sciences require collecting and storing personal data, and LAB University of Applied Sciences is committed to comply legislation concerning the processing of personal data in its operations.